Praktijktraining “Algemeen scoop gebruik 1” (ASG1)

De praktijktraining Algemeen Scoop Gebruik wordt georganiseerd in samenwerking met GMTO.

Tijdens deze cursus leren wij u inzicht te verkrijgen in het gebruik, toepassen en instellen van een moderne digitale scope. Het effectief gebruiken van een moderne scope met betrekking tot het stellen van diagnose. Het praktisch toepassen van informatie en voorbeeld scope beelden bij het diagnose stellen. In deze training wordt gewerkt vanuit de diagnose handleiding ATIS en ATS5004D scope.

Kernpunten:

 • De kenmerken van een scope als meetinstrument benoemen.
 • Begrippen als tijd, spanning per divisie, triggering, time out, offset kunnen toepassen.
 • Specifieke aansluitingen kunnen benoemen en uitvoeren.
 • Signaal metingen uitvoeren en signaalvormen kunnen beschrijven en benoemen.
 • Kenmerkende optie voor de scope instellen en gebruiken, onder andere Ampère tangen, hoogspanningskit, drukmetingen.

Eerstvolgende cursus

Datum: 3 september 2019 (nog beschikbbaar)
Inloop: 12:30 – 13:00 uur
Cursus: 13:00 – 19:30

Wat er o.a. tijdens de cursus aan bod komt:

 • Scope software opstarten en beginnen met de scope functie.
 • Uitleg knoppen balk.
 • Instellen scope, o.a. tijd, spanning, triggering, time out en offset.
 • Meetkanalen toevoegen.
 • Efficiënt aansluiten scope.
 • Signaal herkenning en fout analyse.
 • Gebruik speciale functie en voorinstellingen o.a. : Ampère tangen in combinatie met de scope functie. Ontsteking diagnose primair en secundair. Motor vermogen meten. Speciale instellingen zoals, relatieve compressie van de motor, BDP bepaling, turbodruk regeling controle

Toetsing:

Afsluitend aan deze training kunt u de BKS toets volgen: Scope 1

Indien de toets met voldoende resultaat wordt afgesloten, ontvangt u het bij behorende BKS-certificaat. De daarbij behorende korting van max. € 75,- pp. ontvangt u retour van het IBKI indien uw bedrijf afdraagt aan Stichting OOMT.

Bedrijven uit België zijn vrijgesteld van BTW. Indien u als bedrijf wilt deelnemen kunt u een email sturen aan: info@tacacademy.nl. Particulieren en Nederlandse bedrijven kunnen zich aanmelden via onderstaand formulier.


Prijs per persoon
€ 205,00

Subtotaal
BTW
Totaal

1 dag

13:00 tot 19:30 uur

min: 6
max: 12

€ 205,00

excl. BTW
inclusief maaltijd